سفارش طراحی پوستر و طرحهای دارای محتوا مانند طرح جلد، صفحه آرایی، کاتالوگ و …

بسته به کیفیت و سطح کار مورد نیاز و موارد مورد نیاز شما تعرفه طراحی محتوایی از ۳۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر می باشد. ۵۰ درصد هزینه مشخص شده پس از اجرای طرح دریافت خواهد گردید.

طراحی پوستر و طرحهای دارای محتوا

لطفا جهت بررسی و ایده پردازی طراح و همچنین برآورد هزینه فرم زیر را پر کنید یا با شماره 939.350.2326 تماس بگیرید: