سفارش طراحی پروژه های ویژه مانند طراحی کاشی و سرامیک، نمایشگاهها، طراحی مسجدی و …

بسته به کیفیت و سطح کار مورد نیاز و موارد مورد نیاز شما تعرفه متغیر است و پس از بررسی برآورد قیمت به اطلاع شما می رسد.

لطفا جهت بررسی و ایده پردازی طراح و همچنین برآورد هزینه فرم زیر را پر کنید یا با شماره 939.350.2326 تماس بگیرید: