سفارش برندسازی و ارائه راهکارهای نفوذ و مانایی در بازار هدف

بسته به کیفیت و سطح کار مورد نیاز و موارد مورد نیاز شما تعرفه برندسازی از ۳۰۰ هزارتومان تا ۱ میلیون تومان متغیر می باشد. ۵۰ درصد هزینه مشخص شده پس از اجرای طرح دریافت خواهد گردید.

بسیار مهم: درباره اهمیت برندسازی بیشتر بدانید: برندسازی چیست؟

لطفا جهت بررسی و ایده پردازی و همچنین برآورد هزینه فرم زیر را پر کنید یا با شماره 939.350.2326 تماس بگیرید: